Oksidacija ugljenika

Lanmy's picture

Da li neko zna kako se radi ovaj zadatak:  Koliko je mL kiseonika potrebno, računato pri standardnim uslovima, za potpuno sagorevanje 6, 023*10^21 atoma ugljenika?      (^) - na 21 stepen. Unapred hvala

milicaradenkovic's picture

C+O2---------------------->CO2

1 mol--------------------------------6.023*10(23)

x mol---------------------------------6.023*10(21)

x=1*6.023*10(21)/6.023*0(23)=0.01 mol C

n(O2)=n(C)=0.01 mol

V=n(O2)*Vm=0.01*22.4=0.224 l=224 ml O2