Nomenklatura enantiomera

Star dust's picture

Enantiomeri imaju nomenklature D/L i R/S. Interesuje me koja od ovih nomenklatura označava apsolutnu a koja relativnu konfiguraciju. Ako možete da mi objasnite zbog čega je to tako, još bolje. :)

milicaradenkovic's picture

Apsolutna konfiguracija enantiomera je R i S a relativna konfiguracija je D i L. Apsolutna konfiguracija oznacava tacan raspored supstituenata na hiralnom ugljenikovom  atomu a relativna konfiguracija  je hemijska interkonverzija.

Star dust's picture

Hvala Milice, imam još jedno pitanje, tako i piše svuda da internetu, a evo kako u mojoj knjizi piše:

''Gliceraldehid se javlja kao D- i L- gliceraldehid. Ovi enantiomeri služe za određivanje tzv. apsolutne konfiguracije kod jedinjenja koja sadrže hiralni centar.''

A u drugoj knjizi (obe knjige su zvanične za gimnaziju) piše:

''Ranije proizvoljno isvojene konfiguracije D(+) i L(-) gliceraldehida odgovaraju njihovim apsolutnim konfiguracijama''.

Više ne znam kako da shvatam ovo. xD

milicaradenkovic's picture

Nekada se smatralo da je R=D a S=L pa je mozda zato D i L  kod gliceraldehida nazvano apsolutna konfiguracija.