Anomeri fruktofuranoze

Star dust's picture

Po definiciji, anomeri su poluacetalni oblici monosaharida koji se razlikuju jedino po konfiguraciji na C-1 atomu. Da li su onda alfa i beta fruktofuranoza anomeri iako se razlikuju po C-2, a ne po C-1?

milicaradenkovic's picture

Kod fruktofuranoze su anomeri koji se razlikuju na C-2 ugljenikovom atomu.