Brzina hemijske reakcije

MarkoDemenj's picture

Kako se menja brzina reakcije 2No + O2 ---> 2NO2 ako se pritisak u sistemu poveca 3 puta?

milicaradenkovic's picture

2NO+O2--------------->2NO2

p1=3*p

v=k*{NO}*2*{O2}

p=c*R*T

p1=c1*R*T

c1=3*c

v=k*{NO}*2*{O2}

v1=k*{3*NO}*2*{3*O2}

v/v1={NO}*2*{O2}/9*{NO}*2*3*{O2}

v/v1=1/27

v1=27*v pa se brzina povecala 27 puta