Koncentracija jona

No love's picture

U 200cm3 rastvora CaCOzasicenog na 25oC dodato je 0,55g Na2CO3.Izracunati koncentraciju jona kalcijuma pre i posle dodavanja natrijum-karbonata.

milicaradenkovic's picture

a) Ksp(CaCO3)=3.8*10(-9)

CaCO3-------------------->Ca2+ + CO32-

Ksp={Ca2+}*{CO32-}

{Ca2+}={CO32-}=R

Ksp=R2

R=(koren(Ksp))=(koren(3.8*10(-9)))=6.16*10(-5)

{Ca2+}=6.16*10(-5)/0.2=3.08*10(-4) mol/l

b) n(Na2CO3)=m/Mr=0.55/106=0.00519 mol

Na2CO3------------------>2Na+ + CO32-

c(Na2CO3)=n(Na2CO3)/V=0.00519/0.2=0.02595 mol/l

{CO32-}=c(Na2CO3)=0.02595 mol/l

{Ca2+}=Ksp/{CO32-}=3.8*10(-9)/0.02595=1.46*10(-7) mol/l