Akrolein

Vuk Biljuric's picture

Moze li samo neko da napise sve reakcije dobijanja akroleina? Valjda ima 4 nacina njegovog dobijanja.Dehidratacija glicerola,oksidacija alil-alkohola,hidroliza alil-hlorida i reakcija hlora sa propenom na 500 stepeni C i hidrolizom dobijenog proizvoda.

milicaradenkovic's picture

1) CH2OHCHOHCH2OH--------------------->CH2=CHCHO+2H2O

2) CH2=CHCH2OH+O2------------------->CH2=CHCHO+H2O

3) CH2=CHCH2Cl+H2O------------------->CH2=CHCHO+HCl

4) CH2=CHCH3+Cl2(5000C)----------------->CH2=CHCH2Cl+HCl

CH2=CHCH2Cl+H2O-------------------->CH2=CHCHO+HCl

 

glisa's picture

U poslednje dve reakcije kad racunam broj vodonikovih atoma, sa desne strane fali dva vodinikova atoma. Pretpostavljam da ima neka fora? Zasto ne nastaje alil alkohol hidrolizom alil hlorida? Unapred hvala