neorganska hemija

ivance87's picture

Oksid šestovalentnog elementa sadrži 60% kiseonika. Odrediti relativnu atomsku
masu elementa.

R: 32

Hvala

milicaradenkovic's picture

XO3 jer je X6+ 

w(O)=3*Ar(O)/Mr

0.60=3*16/Mr

Mr=48/0.6=80 g/mol

Mr=Ar(X)+3*Ar(O)

80=X+3*16

X=60-48=32