Neorganska hemija-zadatak

Lanmy's picture

Da li neko moze da mi objasni detaljni postupak kod određivanja kolicinskih koncentracija u rastvorima, pošto ne mogu da skontam šablon. Evo na primer zadatak: Koliko iznosi količinska koncentracija u mol/L, 18% rastvora HCL gustine 1,089 g/mL, ako je atomska masa za hlor 35,5? Unapred hvala

milicaradenkovic's picture

Postupak je sledeci

c=n/V=ms/Mr*V=mr*w/Mr*V=ro*w/Mr=0.18*1.089*10(3)/36.5=5.37 mol/l