Neogranska hemija

IvanArsic's picture

Izracunajte zapreminu r-ora HCL ciji je ph 3,potrebne za delimicnu neutralizaciju 100cm3 r-ora Ba(OH)2,kkoncetracije 0,005mol/dm3.

milicaradenkovic's picture

pH=3 pa je c(H+)=1*10(-3) mol/l

Ba(OH)2+2HCl------------------>BaCl2+2H2O

HCl------------------->H+ + Cl-

c(HCl)=c(H+)=1*10(-3) mol/l

n(Ba(OH)2)=c*V=0.1*0.005=0.0005 mol

n(HCl)=2*n(Ba(OH)2)=2*0.0005=0.001 mol

V(HCl)=n(HCl)/c=0.001/1*10(-3)=1l=1000 ml