masti i ulja, zadatak

sofijajovana's picture

Predstavite reakciju dobijanja dipalmito-oleina (napisite imena reaktanata i proizvoda reakcije) i napisite koja vrsta jedinjenja je dipalmito-olein.

milicaradenkovic's picture

CH2OHCHOHCH2OH+2CH3(CH2)14COOH+CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH------------------------>CH2OOC(CH2)14CH3CHOOC(CH2)14CH3CH2OOC(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3+3H2O

CH3(CH2)14COOH- palmitinska kiselina

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH- oleinska kiselina

CH2OOC(CH2)14CH3CHOOC(CH2)14CH3CH2OOC(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3 - dipalmitooleat

CH2OHCHOHCH2OH- glicerol

H2O- voda

Dipalmitooleat ili dipalmitoolein je triglicerid.

sofijajovana's picture

Hvala!