Fermentacija

Star dust's picture

Alkoholnim vrenjem (fermentacijom) šećera nastaje etanol i CO2. Ja koliko sam shvatio ovo bi trebalo da važi za sve šećere, ali pročitao sam da fermentazijom laktoze nastaje mlečna kiselina. Možete li da mi objasnite zašto?

milicaradenkovic's picture

C6H12O6------------------>2CO2+2C2H5OH

To vazi za monosaharid glukozu a kod disaharida se dobije kao proizvod mlecna kiselina jer je laktoza mlecni secer.

C12H22O11+H2O---------------------->4C3H6O3