konstanta ravnoteze

lanas's picture

ravnoteza u sistemu 2NO2<---------> 2NO + O2 na datoj temp uspostavljena je pri koncentracijama (NO)=0,24mol/l

(O2)=0,12mol/l   (NO2)=0,06mol/l.ravnotezna kons. za ovaj sis iznosi? resenje:Kr=1,92    hvala

milicaradenkovic's picture

2NO2<------------------->2NO+O2

Kr={NO}2*{O2}/{NO2}2

Kr={0.24}2*0.12/{0.06}2=1.92