Brzina hemijske reakcije

MarkoDemenj's picture

Ako se smeša odgovarajućih količina metana i kiseonika sagori u zatvorenom sudu, da li će gasni pritisak, posle hladjenja do početne, sobne temperature:
1. Ostati isti
2. Smanjiti se dva puta
3. Smanjiti se tri puta
4. Povecati se dva puta?

milicaradenkovic's picture

CH4+2O2-------------->CO2+2H2O

Ja mislim da ce pritisak da se smanji 3 puta jer imas 1 mol proizvoda a 3 mola reaktanata jer voda kada se hladi pretvara se u tecnost i ne ulazi u reaciju. Resenje je pod 3.