Soli

IvanArsic's picture

U kol nizu sve soli pri rastvaranju u vodi menjaju pH vode?

1. (NH4)2SO4,KCL,NaNO2,Na2S

2.Na2CO3,Na2SO4,NH4CL,NaCl

3.NH4NO3,Na2CO3,KCN,NaHS

4.KBr,KCL,NaCl,Na2SO4

milicaradenkovic's picture

Resenje je pod 3 jer soli NH4NO3 i NaHS reaguju kiselo a soli Na2CO3 i KCN reaguju bazno.