talozne titracije

Suncica's picture

Pri titraciji 25 mL NaCl koncentracije 0,1 mol/L  sa AgNO3 koncentracije 0,1 mol/L koristi se 5% K2CrO4 kao indikator. Koliko mL ove otopine se mora dodati u otopinu za titraciju tako da bi se Ag2CrO4 poceo taloziti odmah poslije ekvivalentne tacke. Ksp(AgCl)=1,78*10-10 i Ksp(Ag2CrO4)=1,1*10-12

Pop.'s picture

Odavno nisam radio ovakav tip zadataka :) Mislim da je resenje sledece. Ajmo ovako. Imas ekvivalentnu tacku, to znaci da ti je reagovao ekvivalentan br molova po reakciji:

NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3

Kako ti imas date V i c za NaCl i c za AgNO3 vidis da je zapremina dodatog AgNO3 = 25 ml  (n(NaCl) = n(AgCl))

Ksp(AgCl) = [Ag+]*[Cl-]   kako su [Ag+] = [Cl-] imas

Ksp(AgCl) = [Ag+]2

[Ag+] = √Ksp = 1,3*10-5 mol/dm3   ovo je konc Ag+ jona koju imamo u rastvoru (mali deo AgCl soli koji se rastvara)

E sada gledamo kolika nam je potrebna koncentracija K2CrO4 da bi se talozio Ag2CrO4. Nju dobijamo na sl nacin:

Ksp(K2CrO4) = [Ag+]2*[CrO42-]

[CrO42-] = Ksp/[Ag+]2

[CrO42-] = 6,51*10-3 mol/dm3

Ova koncentracija CrO4-jona ti je neophodan, nju dobijas iz K2CrO4 pa ti je br molova jona jednak br molova kalijumove soli

n(K2CrO4) = c*V = 6,51*10-3 * 0,05 = 3,26*10-4 mol     to je ako uzmemo da nam je zapremina u rastvoru 50 cm3 koji poticu od dodatih NaCl i AgNO3.

m(K2CrO4) = n*M = 0,064g

Kako mi imamo 5% rastvor kazemo:

5 : 100 = 0,064 : X

X = 1,3 g rastvora treba da dodamo. Da su nam dali gustinu tog rasvora mogli smo da  izracunamo tacnu zapreminu tog rastvora po formuli V = m/ro ali kako nisu ili je ona 1 (sto cisto sumnjam) ili je potrazi na internetu.

NAPOMENA: Ukoliko resenje nije dobro molimo obratite se vasem kalkulatoru u vasoj okolini i proverite moj racun. Hvala sto ste me citali.

Suncica's picture

ovo je zadatak sa primjera jednog ispita, pa ni ja sama ne znam je li rjesenje tacno.. ali svakako hvala ti puno :)