metanol

lanas's picture

koliko grama metanola treba dodati u 2mola vode da bi dobijeni rastvor sadrzao isti broj molekula vode i metanola? resenje:64 hvala

milicaradenkovic's picture

Ako rastvor treba da ima isti broj molekula vode i metanola onda mora da ima isti broj molova

n(CH3OH)=n(vode)=2 mol

m(CH3OH)=n(CH3OH)*Mr=2*32=64 g