nitritni joni

danijela's picture

kolika je koncentracija nitritnih jona u rastvoru HNO2 koji sadrzi 4,7g HNO2 u 100cm3 rastvora ako je stepen disocijacije 20%? odg 0,2 hvala

milicaradenkovic's picture

HNO2------------------->H+ + NO2-

n=m/Mr=4.7/47=0.1 mol

c(HNO2)=n/V=0.1/0.1=1 mol/l

{NO2-}=c(HNO2)*alfa=0.2*1=0.2 mol/l