Karboksilne kiseline

Vuk Biljuric's picture

Strukturnu izomer valerijanske kiseline je? Resenje sek.butil-formijat. Moze samo objasnjenje?

milicaradenkovic's picture

Valerijanska kiselina je

CH3CH2CH2CH2COOH a izomer je  CH3CH2CHCH3COOH sec butil formijat

Vuk Biljuric's picture

Valerijanska je drugi naziv za pentansku?

milicaradenkovic's picture

Da.

farmaceut.amk143's picture

Valerinska je pentanska kiselina.Valerijanska je izobuterna...Sve u svemu biljka Valeriana officinalis