organska hemija

sosa95's picture

za koliko se atoma razlikuju heksanamid i cikolopentankarboksamid?da li moze objasnjenje ovog zadatka

milicaradenkovic's picture

CH3CH2CH2CH2CH2CONH2 -heksanamid

C5H9CONH2 -ciklopentankarboksamid

Razlikuju sa za 2 atoma H.