Gvozdje

NikolaM's picture

Pri przenju 1,56g cink karbonata dobijeno je 0,34g cink oksida.Izracunati procenat primesa u cink karbonatu.

milicaradenkovic's picture

ZnCO3--------------------->ZnO+CO2

n(ZnO)=m/Mr=0.34/81=0.0042 mol

n1(ZnCO3)=n(ZnO)=0.0042 mol

m1(ZnCO3)=n1(ZnCO3)*Mr=0.0042*125=0.525 g

m(primesa)=m(ZnCO3)-m(ZnCO3)=1.56-0.525=1.035 g

w(primesa)=m(primesa)/m(ZnCO3)=1.035/1.56=0.6635=66.35 %

NikolaM's picture

Hvala..Zasto hrom i bakar imaju jedan nesparen elektron?

milicaradenkovic's picture

Zbog elektronske kofiguracije.