oksidacioni broj

danijela's picture

koliki je oksidacioni i kordinacioni broj centralnog metalnog jona u kompleksu: K2 (Fe(CN)5NH3)?  resenje +3 i 6 ako moze objasnjenje hvala

milicaradenkovic's picture

Oksidacioni broj je 

K2{Fe(CN)5NH3}

Oksidacioni broj NH3 je 0 a CN-1 pa je oksidacioni broj jona Fe

2+ + x+5*(*-1)+0=0

x=5-2=3+ a koordinacioni broj je borj liganada i to je 6 jer se racuna NH3 i CN.