Furan

Star dust's picture

Furan se ne ponaša kao etar, već je aromatično jedinjenje. Ali ipak, ne može se reći da nema etarsku funkcionalnu grupu, jel sam u pravu?

Star dust's picture

Ili da se nadovežem, isto tako za tiofen: On se ne monaša kao tioetar, ali ima tioetarsku (sulfidnu) grupu. Da li je tako ili grešim?

milicaradenkovic's picture

Furan nije ciklican etar jer ima dve dvostruke veze a etri u svojoj strukturi nemaju dvostruke veze.

I tiofen kao i furan ne ponasa se kao etar jer ima dve dvostruke veze u molekulu iako ima tioetarsku grupu kao i furan koji ima etarsku grupu.