prijemni

IvanArsic's picture

Koliko je grama olova rastvoreno u razblazenoj azotnoj kiselini ako je dobijeno 448cm3 azot(II)-oksida pod normalnim uslovima? (Pb je 207)

milicaradenkovic's picture

3Pb+8HNO3--------------------->3Pb(NO3)2+2NO+4H2O

n(NO)=V(NO)/Vm=448*10(-3)/22.4=0.02 mol

n(Pb)=3*n(NO)/2=3*0.02/2=0.03 mol

m(Pb)=n(Pb)*Mr=0.03*207=6.21 g

IvanArsic's picture

A sto 448*10(-3)

milicaradenkovic's picture

Zato sto su dati cm3 a ti ih pretvaras u dm3.