ph vrednost

lanas's picture

pH vrednost rastvora koji je dobijen mesanjem 100cm3 rastvora mravlje kis koncentracije 0,1mol/dm3 i 100cm3 rastvora koji sadrzi 6,8g natrijum formijata u jednom dm3 rastvora u odnosu na pH vrednost vode je: K(HCOOH)=2*10<-4    odg: manje za 3,3 hvala

milicaradenkovic's picture

pH=7 to je pH vode

HCOOH/HCOONa

HCOOH-------------------->H+ + HCOO-

n(HCOOH)=c*V=0.1*0.1=0.01 mol

n(HCOONa)=c*V

c=y/Mr=6.8/68=0.1 mol/l

n(HCOONa)=0.1*0.1=0.01 mol posto su iste kolicine 

(H+)=Ka=2*10(-4) pa je pH= -log{H+}=3.7 i resenje je da je pH manje za 

pH=7-3.7=3.3

Vuk Biljuric's picture

A da je npr. bila veca kolicina HCOONa?

milicaradenkovic's picture

Onda bi bila drugacija vrednost za pH.

Ka=n(HCOO-)*{H+}/n(HCOOH)

pa se na osnovu te formule nadje (H+) i pH.