Derivati karboksilnih kiselina

asterix's picture

zašto reakcijom karboksilnih kiselina s tionil-kloridom uz acil halgenid nastaje SO2, zašto ne SO3? Koja je uloga tionil hlorida u tim reakcijama i što se s njim događa tokom reakcije? 

ako reagiraju etanoil klorid i metanol, zašto ne mogu nastati etanska kiselina i hlormetan, već nastaju ester i lorovodična kiselina. 
Hvala!

Woody's picture

asterix's picture

 Koja je uloga tionil hlorida u tim reakcijama?