Talozenje

mayapirot's picture

Izracunati koncentraciju Ag+-jona u rastvoru dobijenim mesanjem 20.0 cm3 rastvora srebro-nitrata konccentracije 0.20 moldm-3 i 15.0cm3 rastvora kalijum-hromata iste koncentracije.

milicaradenkovic's picture

2AgNO3+K2Cr2O7------------------->Ag2Cr2O7+2KNO3

n(AgNO3)=c*V=0.02*0.2=0.004 mol

n(K2Cr2O7)=c*V=0.015*0.2=0.003 mol

u visku je K2Cr2O7 pa su molovi

n(Ag2Cr2O7)=n(AgNO3)/2=0.004/2=0.002 mol

Vu=V1+V2=15+20=35 ml

c(Ag2Cr2O7)=n(Ag2Cr2O7)/Vu=0.002/0.035=0.057 mol/l

Ag2Cr2O7------------------->2Ag+ + Cr2O72-

(Ag+)=2*c(Ag2Cr2O7)=2*0.057=0.114 mol/l

 

mayapirot's picture

Ovo resenje dobijam i ja, medjutim nije dobro.. trebalo bi da ispadne 1.8*10-3 mol/dm3... 

milicaradenkovic's picture

Jednacina nije dobro postavljena 

2AgNO3+K2CrO4---------------->Ag2CrO4+2KNO3

kada nadjes molove AgNO3 I K2CrO4 dobijas

n(Ag+)=n(AgNO3)=0.004 mol

n(CrO42-)=n(K2CrO4)=0.003 mol posto je u visku K2CrO4

n(CrO42-)Ag2CrO4=n(AgNO3)/2=0.004/2=0.002 mol

Vu=V1+V2=0.02+0.015=0.035 l

c(CrO42-)=nu(CrO42-)/Vu=0.001/0.035=0.0286mol/l

nu(CrO42-)=n(CrO42-)K2CrO4-n(CrO42-)Ag2CrO4

nu(CrO42-)=0.003-0.002=0.001 mol

Ksp(Ag2CrO4)=9*10(-12)

Ksp={Ag+}2*{CrO42-}

9*10(-12)={Ag+}2*0.0286

{Ag+}=(koren(3.14*10(-10)))=1.8*10(-5) mol/l mislim da je greska u resenju.

 

 

mayapirot's picture

To je to, hvala, na kraju sam i ja ovo dobila...