Zadatak

Joka444's picture

 

 Koliko magnezijuma i koliko gvožđa može da ostane rastvoreno u 1500 cm3 rastvora NH4OH  koncentracije 0,15 mol/dm3. ako je: KNH4OH 1,75 X 10-5     P Mg(OH)2 = 3,4 X 10-11     P Fe(OH)3 = 1,1 X 10-36. 

 

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.