Korozija gvožđa

sansrivals's picture

Da li gvožđe korodira istom brzinom u slatkoj i u morskoj vodi? Objasnite zašto?

Objasnite koroziju pocinkovane gvozdene žice?

Da li brže korodira gvožđe koje je u kontaktu sa bakrom ili sa cinkom?