stehiometrija

hemija5's picture

Izracunati masu mangan(IV) oksida koji nastaje:

a) reakcijom 4,5g mangana sa dovoljnom kolicinom kiseonika 

b) reakcijom 0,025 mola kiseonika sa dovoljnom kolicinom mangana

molim Vas preko proporcije,hvala :) 

milicaradenkovic's picture

a) Mn+O2--------------->MnO2

4.5 g-------------------55 g/mol

x g----------------------87 g/mol

x=87*4.5/55=7.118 g MnO2

b) Mn+O2------------------->MnO2

n(MnO2)=n(O2)=0.025 mol

m(MnO2)=n(MnO2)*Mr=0.025*87=2.175 g

hemija5's picture

Hvala:) 

hemija5's picture

Mozete li mi reci kako bi isao prvi slucaj preko proporcije?