stehiometrija

hemija5's picture

Izracunaj broj atoma hlora u 2,5g hlora.

milicaradenkovic's picture

n(Cl2)=m/Mr=2.5/71=0.0352 mol

1 mol------------------6*10(23)

0.0352 mol----------------x

x=0.0352*6*10(23)=2.112*10(22) molekula Cl2

N(Cl)=2*N(Cl2)=2*2.112*10(22)=4.224*10(22)