pH

ivance87's picture

Koliko grama amonijum hlorida treba rastvoriti u 50 cm3 rastvora amonijum hidroksida koncentracije 1 mol/dm3 da bi se dobio rastvor čiji je pH = 10. K(NaOH) = 1,8 * 10 na (-5). 

R: 0,4815

 

Hvala unaprijed

milicaradenkovic's picture

K(NH3)=1.8*10(-5)

NH3+H2O--------------->NH4+ + OH-

pH=10 pa je pOH=14-10=4

K=n{NH4+}*{OH-}/n{NH3}

n{NH3}=c*V=1*0.05= 0.05 mol

1.8*10(-5)=n(NH4+)*1*10(-4)/0.05

n(NH4+)=0.009 mol

n(NH4Cl)=n(NH4+)=0.009 mol

m(NH4Cl)=n(NH4Cl)*Mr=0.009*53.5=0.4815 g

NH4Cl---------------->NH4+ + Cl-

 

Vuk Biljuric's picture

Zasto stvaljas n od nh4,zar ne bi trebala koncetraciju tu da se stavi??

milicaradenkovic's picture

Moze i koncentracija a moze i kolicina

K={OH-}*n(NH4+)/n(NH3) kada ti je data so.