Jedinjenja reakcija

Natrijum hidroksid sa sumpor 6 oksidom

magnezjum hidrkosid sa ugljenik 4 oksidom

hlorovodonicna kiselina sa silicijum oksidom

kalijum hidroksid sa hlornom kiselionom