Organska hemija

Vuk Biljuric's picture

Kako se zove ovo jedinjenje CH3CH2OCOOCH2CH3?

bb123su's picture

ja bih rekla da je to anhidrid propanske kiseline.

Vuk Biljuric's picture

?

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je to etoksi-propanoat.