c

nata.peach's picture

vodeni rastvor aluminijum-sulfata sadrži 34,2g soli u 2 dm3 rastvora

kolika je koncentracija sulfat-jona, ako je aluminijum-sulfat u rastvoru potpuno disosovan? 

Pop.'s picture

Imas disocijaciju:

Al2(SO4)3 = 2Al3+ + 3SO42-

izracunas n(Al2(SO4)3) = m/M = ....

Po reakciji disoc. vidis da ti je:

n(SO42- ) = 3*n(Al2(SO4)3) = ....

I samo izracunas koncentraciju SO42-  po jednacini

c = n/V ili ako ti se trazi masena, izracunas masu SO42-  po formuli m = n*M    i samo to uvrstis u formulu y = m/V ili kakva god da je oznaka masene koncentracije koju vi koristite :)

nata.peach's picture

jasno :) hvala ti puno :))