Prelazni elementi

marinar's picture

Koliko cm3 rastvora kalijum-permanganata koncentracije 0,5mola/dm3 je potrebno ya oksidaciju 1.52 g gvozdjeII-sulfata u kiseloj sredini.

Hvala unapred

milicaradenkovic's picture

2KMnO4+10FeSO4+8H2SO4------------------->K2SO4+2MnSO4+5Fe2(SO4)3+8H2O

n(FeSO4)=m/Mr=1.52/152=0.01 mol

n(KMnO4)=n(FeSO4)*2/5=2*0.01/5=0.004 mol

V(KMnO4)=n(KMnO4)/c=0.004/0.5=0.008 l=8 ml

marinar's picture

A samo sto niste radili sa 10mola(FeSO4) nego koristili 5 mola od (Fe2(SO4)3)

milicaradenkovic's picture

Greska je u proracunu .Treba da se koristi 10 mola FeSO4.

n(KMnO4)=2*n(FeSO4)/10=2*0.01/10=0.002 mol

V(KMnO4)=n(KMnO4)/c=0.002/0.5=0.004 l=4 ml