metali

marinar's picture

Ferovolfram je legura sa visokim sadrzajem volframa(60%).Koja je masa ferovolframa potrebna za dobijane 2 tone legiranog celika sa sadrzajem volframa od 12%?

milicaradenkovic's picture

FeW

m(legiranog celika)=2 t

m(W)=m(legiranog celika)*w=0.12*2000=240 kg

m(FeW)=m(W)/0.6=240/0.6=400 kg