pH vrednost- zadatak

y34iuqtw's picture

Moze li neko da mi uradi ovaj zadatak:

 

Kako se menja pH vrednost vode, ako se u 1 decimetru kubnom rastvori 0,56g KOH.

milicaradenkovic's picture

Ako je pH vrednost vode 7 kada dodamo 0.56 g KOH

n(KOH)=m/Mr=0.56/56=0.01 mol

c(OKH)=n(KOH)/V=0.01/1=0.01 mol/l

KOH----------------->K+ + OH-

{OH-}=c(KOH)=0.01 mol/l

pOH=2 a pH=14-2=12 pa se pH promenila za 5 pH jedinica

Dejana V's picture

U 6 dm3 rastvora nalazi se 180g sirćetne kiseline. Izračunajte 

a) količinsku koncetraciju rastvora,
b) koncetraciju vodonikovih jona u rastvoru . 

 

vezenemam's picture

Molim vas, da li neko zna rješenje zadatka

1. Odrediti pH rastvora kalijum-hidroksida koji se dobija rastvaranjem 15g kalijum-hidroksida u 5dm3 vode. Smatrati da je disocijacija potpuna. Navesti kakva bi bila boja lakmus hartije u ovom rastvoru?

Predrag Milosevic's picture

U ovom zadatku mozemo da nadjemo pOH ...pa posle to lako da pretvorimo u pH jer znamo odnos pH=14-pOH

Da bi dobili pOH...treba naci kolicinu OH-iona izrazenu u mol/dm3

Predtvori prvo grame KOH u molove...i nemoj da zaboravis da je ta kolicina u 5dm3...i pitaj se koliko je to u 1dm3.....

posle izracunas pOH =-log[OH]....i tu si

vezenemam's picture

Ne snalazim se baš, ali hvala Vam svakako

Predrag Milosevic's picture

Da li znas sta je to pH i kako se racuna?