Hidrogenizacija

jovanaaaa's picture

1. Predstavite reakciju potpune hidrogenizacije oleo-palmito-linolina i napisite ime dobijenog proizvoda. 

milicaradenkovic's picture

CH2OOC(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3CHOOC(CH2)14CH3CH2OOC(CH2)7CH=CHCH2CH=CH(CH2)4CH3+3H2---->

CH2OOC(CH2)16CH3CHOOC(CH2)14CH3CH2OOC(CH2)16CH3

i zove se stearo-palmito-stearat