Stehiometrija

MarkoDemenj's picture

U reakciji P4 sa natrijum-hidroksidom u prisustvu vode nastaje fosfin i natrijum-primarni-fosfat. Koliko je potrebno miligrama fosfora za dobijanje fosfina?

milicaradenkovic's picture

2P4+3NaOH+9H2O--------------->5PH3+3NaH2PO4

n(P4):n(PH3)=2:5

n(P4)=2*n(PH3)/5

m(P4)=2*m(PH3)*Mr(P4)/Mr(PH3)*5

m(P4)=1.459*m(PH3) Zadatak ne mogu da dovrsim jer ne znam kolika je masa fosfina.

milicaradenkovic's picture

Nasla sam na internetu zadatak . Verovatno si zaboravio da napises 112 ml fosfina.

1 mol----------------------22.4 dm3

x mol---------------------0.112 dm3

x=0.112*1/22.4=0.005 mol PH3

m(PH3)=n(PH3)*Mr=0.005*34=0.17 g

m(P4)=1.459*0.17=0.24803 g=248.03 mg

MarkoDemenj's picture

Izvinjavam se na izostavljanju tog podatka. Hvala jos jednom. :)
I imam jos jedno pitanje- u reakciji amonijum-hlorida i natrijum-nitrita izdvaja se azot. Kako glasi ta cela reakcija? Da li je ovo korektno?
NH4Cl + NaNO2 ----> NaCl + NH3 + N2 + H2O ? I ako jeste, kako da izjednacim?

milicaradenkovic's picture

Nije dobra reakcija. Ona glasi 

NH4Cl+NaNO2-------------->N2+2H2O+NaCl

N-3(-3e-)------------------->N0/1

N+3(+3e-)-------------------->N0/1

MarkoDemenj's picture

Zahvaljujem. :)

Teodora Grković's picture

Koje reakcije dokazuju amfoternost fosfora i bizmuta?