Opšta kemija - zadatak

Emily12's picture

300 mL  vodenog rastvora neke hipotetski dvohidroksilne jake baze, koncentracije 0, 0030 mol/ L se pomiješa sa 200 mL vodenog rastvora neke troprotonske jake kiseline koncentracije 3, 084 x 10 -3 mol/ L. Izračunati pOH vrijednost nastalog rastvora! 
Ukoliko neko zna, ili je voljan da uradi zadatak - zahvaljujem se unaprijed :)

milicaradenkovic's picture

3B(OH)2+2H3A------------------->B3A2+6H2O

n(H3A)=c*V=3.084*10(-3)*0.2=0.0006168 mol

n(B(OH)2)=c*V=0.003*0.3=0.009 mol

n1(H3A)=3*n(B(OH)2)/2=0.0009*3/2=0.0006 mol

n2(H3A)=n(H3A)-n1(H3A)=0.0006168-0.0006=1.68*10(-5) mol

Vu=V2+V1=300+200=500 ml

c(H3A)=n2(H3A)/Vu=1.68*10(-5)/0.5=3.36*10(-5) mol/l

H3A------------------>3H+ + A3-

{H+}=3*c(H3A)=3*3.36*10(-5)=10.08*10(-5) mol/l

pH= -log{H+}=4

pOH=14-pH=14-4=10

Emily12's picture

Vi ste genije :) Hvala Vam mnogo!