stehiometrija

Emily12's picture

Koliko se grama natrijum hidroksida troši za rastvaranje 8, 1 g cink oksida?

milicaradenkovic's picture

ZnO+2NaOH+H2O---------------->Na2(Zn(OH)4)

n(ZnO)=m/Mr=8.1/81=0.1 mol

n(NaOH)=2*n(ZnO)=2*0.1=0.2 mol

m(NaOH)=n(NaOH)*Mr=40*0.02=8 g

Emily12's picture

Oprostite, ali nije li tu važna ova 2 ispred NaOH? 

milicaradenkovic's picture

Stavila sam je ja kod molova NaOH.

Emily12's picture

Jao, sad uvidjeh. :) Hvala Vam! :)