HITNO!!!!!!

anaa123's picture

Koliko je konstanta disocijacije monoprotonske kiseline koja je kod koncentracije 1.0*10na -2 mol/L disocirana na 1.2 %? 

Izracunajte pH otopine dobivene razrjedjenjem 50 ml 60 % -tne otopine HNO2 ,gustoce 1.15 g/cm3 na 500 ml K(HNO2=4.5*10na -4) ??? rjesenje je pH=1.59 al ne znam kako do rjesenja ???

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

anaa123's picture

Koliko je konstanta disocijacije monoprotonske kiseline koja je kod koncentracije 1.0*10na -2 mol/L disocirana na 1.2 %?

milicaradenkovic's picture

HA----------------------->H+ +A-

Ka=c*alfa2/(1-alfa)

Ka=1*10(-2)*(0.012)2/(1-0.012)=1.46*10(-6) mol/l

anaa123's picture

hvalaa puno