Zadatak

IvanArsic's picture

Koliko je mililitara kiseonika pri n.u potrebno za dobijanje 710mg fosfor(V)oksida iz odgovarajuce kolicine fosfina?

trolololo lo's picture

2PH3+4O2=P2O5+3H2O

Mr(P2O5)=142

m/Mr=5mmol

n(O2)=4*n(P2O5)   n(O2)=20mmol

V=n*Vm      V=20*10-3mol*22.4*103cm3/mol

V=448cm3=448ml