Priprema rastvora

Jovanaa's picture

pripremite a) 200g 2%-tnog rastvora C12H22O11.....b) 500cm3 rastvora Na2CO3 koncetracije 0,1mol/dm3, ako na raspolaganju imate 10,0%-tni rastvor Na2CO3 (ro-1,10kg/dm3). M(Na2CO3)-106g/mol. Kako pripremiti potrebni rastvor za eksperiment?