odredivanje postotka

Student1337's picture

Kod odredivanja % azota, uzorak je odvagan u kolicini od 1,1050 g i podvrgnut analizi po Kjeldahlovom postupku. NH3 je destiliran u 50 ml H2SO4 koncentracije 0,025 mol/l. Za titraciju viska H2SO4 utroseno je 7,56 ml NaOH koncetracije 0.1 mol/l. M(N2) = 28

milicaradenkovic's picture

Da li se ovde trazi procenat azota da se odredi?

Student1337's picture

da

milicaradenkovic's picture

organski N+H2SO4-------------->(NH4)2SO4+H2O

(NH4)2SO4+NaOH---------->2NH3+Na2SO4+H2O

2NH3+H2SO4--------------->(NH4)2SO4

H2SO4+2NaOH--------------->Na2SO4+2H2O

n(NaOH)=c*V=0.00756*0.1=0.000756 mol

n(H2SO4)=n(NaOH)/2=0.000756/2=0.000378 mol

n(NH3)=2*n(H2SO4)=2*0.000378=0.000756 mol

n(organskog N)=n(H2SO4)=0.000756 mol

m(organskog N)=n(organskog N)*Mr=0.000756*28=0.0212 g

w(N)=m(organskog N)/m(uzorka)=0.0212/1.1050=0.019=1.9 % nisam dobro resila prvi put mislim da je ovaj rezultat dobar.

 

Student1337's picture

hvala