test 91/92 pH

IvanArsic's picture

U 50mL rastvora nalazi se u 3x10 na 20. potpuno disosvanih molekula perhlorne kiseline. Koliko je pH tog rastvora?

1.2

2.4

3.1

4.3

5.0

trolololo lo's picture

(N)3x10 na 20/(Na)6x10 na 23=(n)5x10 na -4mol

V=50ml=0.05dm3

C=n/V;C=0.0005mol/0.05dm3;C=0.01mol/dm3

pH=logC

pH=2 

kat123448's picture

Moze li mi neko objasniti kako odraditi zadatak sa digitronom bez funkcije logaritma na sebi. zadatak glasi ovako

U 50 ml rastvora nalazi se 3 x 10^20 potpuno disosovanih molekula perhlorne kiseline.
Koliki je pH tog rastvora?
odgovor je pH=2

stefan17's picture

Bez logaritama na kalkulatoru mozes da uradis samo ako imas broj 10 sa stepenom, npr 10-² (deset na minus drugu). Onda ce ti pH biti jednak minus taj broj u stepenu. To je zato sto kad pisemo u formuli pH = -log [H+] za osnovu logaritma podrazumijevamo broj 10.

 

Perhlorna kiselina HClO4 je jaka kiselina pa racunamo da cijela disosuje

Posto HClO4 ima samo jedan H atom onda racunamo da je kolicina H atoma jednaka kolicini kiseline.

Kolicinu kiseline racunamo:

n(HClO4) = N/Na =3×10²⁰/6×10²³

n(HClO4) = 0.5 × 10-³ mol

E sad odredjujemo koncentraciju HClO4 jer na osnovu nje racunamo [H+]

V = 50ml =50cm³= 50×10-³ dm³

c(HClO4) = n/V = 0.5×10-³mol/50×10-³

c(HClO4) = 0.01 mol/dm³ = 10-² mol/dm³

 

koncentracija H+ jona:

[H+] = c(HClO4) = 10-² mol/dm³

 

Vracamo se onda na ono sto sam objasnio na pocetku zadatka.

pH = -log[H+] = -(-2) = 2