analiticka hemija

Student1337's picture

Izracunati konentraciju Ca+2 jona u rastvoru koji nastaje mijesanjem 50 ml rastvora Ca+2 koncentracije 0,05 M i 10 ml rastvora EDTA koncentracije 0,1 M. Konstanta stabilnosti K(CaY) = 5 X 10(10).

milicaradenkovic's picture

Cu2+ +EDTA--------------->CuEDTA2-

n(Cu2+)=c*V=0.05*0.05=0.0025 mol

n(EDTA)=c*V=0.01*0.1=0.001 mol

u visku je Cu2+

n(CuEDTA2-)=n(Cu2+)-n(EDTA)=0.0025-0.001=0.0015 mol

{CuEDTA2-}=n(CuEDTA)/Vu

Vu=V1+V2=50+10=60 ml

{CuEDTA}=0.0015/0.06=0.025 mol/l

{EDTA}=n{EDTA}/Vu=0.001/0.06=0.0167 mol/l

K={CuEDTA2-}/{Cu2+}*{EDTA}

{Cu2+}=0.025/5*10(10)*0.0167=3*10(-11) mol/l

p{Cu}= -log{Cu2+}= -10.52