kosti

goranspax's picture

Kosti sadrze 60%tercijarnog kalcujum fosfata .koliko jedan kilogram kostiju sadrzi fosfora.resenje 0.12

milicaradenkovic's picture

m(Ca3(PO4)2)=1*0.6=0.6 kg

0.60:310=x:62

x=62*0.60/310=0.12 kg P

goranspax's picture

A odakle ti ovo 0.6 na pocetku?

milicaradenkovic's picture

Iz zadatka gde kaze da kosti sadrze 60% tercijarnog fosfata.