Organska hemija

Natasa Mihajlovic's picture

Koliko je potrebno grama natrijum-hidroksida za potpunu neutralizaciju 0,1 mola vinske kiseline?

Rešenje treba da bude 8 

Niki1995's picture

COOH-CH(OH)-CH(OH)-COOH + 2NaOH------->COONa-CH2-CH2-COONa + 2H2O
 

n(kiselina)=0.1 mol
n(NaOH)=2*n(kiselina)
n(NaOH)=0.2 mol
m(NaOH)=m*Mr=0.2*40= 8 g

Niki1995's picture

Izvinite. ovo nastaje: COONa-CH(OH)-CH(OH)-COONa

Natasa Mihajlovic's picture

Hvala :)