64.

Tina Trezic's picture

Kolika je koncentracija HNO3 (y g/L) ako je maseni udeo kiseline 68,00 % i gustine 1,405 g/cm3. resenje je 955,40 g/L

Niki1995's picture

w=68% to znaci da se 68 g HNO3 nalazi u 100 g vode 
m(HNO3)=68 g
V=m/ro=100/1.405=71.17 cm3=0.071174377 dm3

68g----------0.071174377 dm3

x g -----------1 dm3

x= 955.40 g/L